Anh Đến Với Em Vào Một Ngày Trời Đẹp Lắm

Em cho với em vào một ngày ttránh rất đẹp nắng và nóng Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt ảm đạm xa xăm Phượng tuyệt nghẹn ngào tưởng như cô đơn Nên lúc chiều xuống thấy vương vấn trọng tâm hồn. Anh bao gồm biết ko htrần về phượng hồng đẹp lắm Tình bản thân càng nồng thắm cho bmong vọng cao dưng Giờ trong tâm màu sắc hồng ko pnhị phôi Xuân qua htrằn cho tới ta nhớ nhau luôn luôn phượng ơi!Lòng vẫn xuất xắc bi đát Vì đời nỗ lực Đen thay đổi White, người dối gian Dẫu là mang vui, cho tất cả những người nhiều tình cảm Càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve sầu phượng hồng là thê thiếp đó Phượng bi đát vì tình ta tung theo sóng biển nổi trôi Ndở người năm trong tôi, tình này không pnhị phôi Xuân qua hè cổ tới ta nhớ nhau luôn luôn phượng ơi!

Bạn đang xem: Anh đến với em vào một ngày trời đẹp lắm


Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.