Anh hãy bước ra khỏi cuộc vui của em

歌曲名称:Sẽ Có Người Cần Anh (ft. Hương Tràm)Có lẽ nàođiều anh thấy là thậtCó lẽ nàoem không còn yêu thương anh rồilúc em cười cợt nóikhi em bên aitương đối nhiều ngườiAnh phát âm rằngem ước ước ao thiệt nhiềuAnh hiểu rằngđối với em bây giờBao nhiêu là đầy đủ,em vui là đượcgồm bắt buộc không?Hạnh phúc chẳng béo laonhằm em bắt buộc khát khaoPhải khiến cho em suy nghĩ nhiềudù biết rồi anh sẽ mất emCuộc sinh sống thừa tấp nậpvòng tay em đang thừa chậtAnh hãy bước thoát ra khỏi cuộc vui của emMình ngừng nhé emkhông có gì nhỏng thời điểm đầuTình vẫn pnhì úa màuthì thôi hãy cho nhau lối riêngMột tín đồ sống với ước vọngMột tín đồ vẫn yêu thương thiệt lòngRồi anh sẽ yêu thêm 1 ai đề xuất anhM U S I CCó lẽ nàođiều anh thấy là thậtCó lẽ nàoem không còn yêu anh rồiKhi em mỉm cười nóikhi em mặt aitương đối nhiều ngườiAnh hiểu rằngem ước mong thật nhiềuAnh gọi rằngđối với em bây giờBao nhiêu là đầy đủ,em vui là đượcbao gồm phải không?Hạnh phúc chẳng lớn laonhằm em đề xuất khát khaoPhải khiến cho em suy nghĩ nhiềudù biết rồi anh đã mất emCuộc sống thừa tấp nậpvòng tay em đang thừa chậtAnh hãy bước thoát khỏi cuộc vui của emMình kết thúc nhé emchẳng còn nhỏng dịp đầuTình đã pnhì úa màuthì thôi hãy lẫn nhau lối riêngMột bạn sinh sống cùng với ước vọngMột tín đồ vẫn yêu thương thiệt lòngRồi anh sẽ yêu thương thêm một ai bắt buộc anhHạnh phúc chẳng Khủng laonhằm em nên khát khaoPhải khiến cho em nghĩ nhiềucho dù biết rồi anh đang mất emCuộc sống vượt tấp nậpvòng đeo tay em đã vượt chậtAnh hãy bước thoát khỏi cuộc vui của emMình xong xuôi nhé emchẳng còn nlỗi cơ hội đầuTình sẽ pnhị úa màuthì thôi hãy lẫn nhau lối riêngMột fan sinh sống với ước vọngMột tín đồ vẫn yêu thật lòngRồi anh đang yêu thêm một ai buộc phải anhMột tín đồ sống cùng với ước vọngMột tín đồ vẫn yêu thiệt lòngRồi anh đã yêu thêm 1 ai phải anh...

<00:00.00><00:24.33><00:24.51>Có lẽ nào<00:27.49>điều anh thấy là thật<00:30.40>Có lẽ nào<00:33.24>em không còn yêu anh rồi<00:37.07>lúc em cười cợt nói<00:40.20>Khi em bên ai<00:42.32>không ít người<00:45.49><00:45.67>Anh đọc rằng<00:48.48>em ước ao ước thiệt nhiều<00:51.34>Anh đọc rằng<00:54.24>so với em bây giờ<00:57.96>Bao nhiêu là đầy đủ,<01:01.00>em vui là được<01:03.49>bao gồm đề nghị không?<01:05.67><01:05.83>Hạnh phúc chẳng phệ lao<01:08.70>để em bắt buộc khát khao<01:11.64>Phải khiến em nghĩ về nhiều<01:13.78>cho dù biết rồi anh sẽ mất em<01:19.20>Cuộc sinh sống quá tấp nập<01:22.13>vòng tay em đã quá chật<01:24.79>Anh hãy bước ra khỏi cuộc vui của em<01:29.64><01:29.81>Mình xong nhé em<01:32.75>không có gì nhỏng cơ hội đầu<01:35.52>Tình đang phai úa màu<01:37.88>thì thôi hãy lẫn nhau lối riêng<01:43.22><01:43.40>Một người sống với ước vọng<01:46.04>Một bạn vẫn yêu thật lòng<01:48.63>Rồi anh sẽ yêu thương thêm 1 ai phải anh<01:55.87><01:56.65>M U S I C<02:18.29><02:18.45>Có lẽ nào<02:21.27>điều anh thấy là thật<02:24.38>Có lẽ nào<02:27.32>em không còn yêu thương anh rồi<02:31.07>Lúc em cười nói<02:34.14>Lúc em mặt ai<02:36.33>tương đối nhiều người<02:39.44><02:39.82>Anh gọi rằng<02:42.26>em ước ao ước thiệt nhiều<02:45.45>Anh gọi rằng<02:48.27>đối với em bây giờ<02:52.11>Bao nhiêu là đầy đủ,<02:54.96>em vui là được<02:57.38>có phải không?<02:59.57><02:59.77>Hạnh phúc chẳng phệ lao<03:02.70>nhằm em đề nghị khát khao<03:05.62>Phải khiến em nghĩ về nhiều<03:07.92>cho dù biết rồi anh đã mất em<03:13.11>Cuộc sống quá tấp nập<03:16.06>vòng tay em đã thừa chật<03:18.83>Anh hãy bước thoát ra khỏi cuộc vui của em<03:23.50><03:23.69>Mình kết thúc nhé em<03:26.68>không còn như thời gian đầu<03:29.67>Tình đã pnhị úa màu<03:31.81>thì thôi hãy lẫn nhau lối riêng<03:37.00><03:37.18>Một bạn sinh sống cùng với ước vọng<03:39.91>Một fan vẫn yêu thương thiệt lòng<03:42.63>Rồi anh sẽ yêu thương thêm 1 ai bắt buộc anh<03:47.51><03:47.70>Hạnh phúc chẳng mập lao<03:50.60>nhằm em đề xuất khát khao<03:53.62>Phải khiến em nghĩ nhiều<03:55.79>cho dù biết rồi anh đang mất em<04:01.01>Cuộc sinh sống quá tấp nập<04:04.04>vòng đeo tay em sẽ vượt chật<04:06.67>Anh hãy bước thoát ra khỏi cuộc vui của em<04:11.69><04:11.91>Mình chấm dứt nhé em<04:14.59>không có gì nhỏng cơ hội đầu<04:17.65>Tình sẽ pnhì úa màu<04:19.83>thì thôi hãy lẫn nhau lối riêng<04:25.07><04:25.27>Một bạn sinh sống cùng với ước vọng<04:28.02>Một người vẫn yêu thiệt lòng<04:30.57>Rồi anh đang yêu thương thêm 1 ai nên anh<04:37.02><04:37.23>Một fan sống cùng với ước vọng<04:39.92>Một người vẫn yêu thật lòng<04:42.65>Rồi anh sẽ yêu thương thêm 1 ai đề nghị anh...<04:50.18><05:12.24>