CHUYỂN Ổ CẮM 3 CHẤU THÀNH 2 CHẤU

PHÍCH CẮM LIOA CHUYỂN CHÂN CẮM 3 CHẤU THÀNH 2 CHẤU