Đề toán lớp 1 học kỳ 2

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2
Top 10 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đấy là Top 10 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 tinh lọc gồm các đề bình chọn cơ bản, nâng cao có đáp án. Mong muốn với cỗ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để được điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 1.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 1 học kỳ 2

Tải về

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số béo nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không đúng ghi (S): Số tức thời sau của 23 là 24 .... Số ngay tức khắc sau của 84 là 83 .... Số lập tức sau của 79 là 70 .... Số lập tức sau của 98 là 99 .... Số tức thời sau của 99 là 100.... Bài 4. An có 19 trái táo, An đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo bị cắn dở ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số thích hợp vào nơi chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41


Bài 7. đơn vị Lan nuôi 64 nhỏ gà và vịt, trong những số đó có 4 chục con gà. Hỏi đơn vị Lan nuôi từng nào con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. mỗi hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn trực tiếp ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số phù hợp vào nơi chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành những số: tứ mươi ba: bố mươi hai: Chín mươi bảy: hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - đôi mươi 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............


Bài 3. Điền lốt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + 20 + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + trăng tròn + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, bà mẹ đã cung cấp 60 trái hồng. Hỏi mẹ sót lại bao nhiêu trái hồng ? Bài 6. Lan có 1 chục cái kẹo. Bà nội cho thêm 3 chiếc nữa. Hoa cho chính mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo? Bài 7. Tìm số tất cả hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng nhằm có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*
Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành những số: Năm mươi bốn : ………Mười : ………Bảy mươi mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ bé nhất : 54; 29;45;37 c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn. Bài 2. a) Nối số với phép tính tương thích :

*

b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy tiếng ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… trăng tròn – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em gồm 24 học viên nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây tương đối dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi gai dây còn sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – đôi mươi = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số bao gồm hai chữ số khác nhau.Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết những số tự 89 mang đến 100 : b) Viết số vào nơi chấm: Số tức tốc trước của 99 là …… ; 70 bao gồm …… chục và … đơn vị chức năng Số ngay lập tức sau của 99 là ……… ; 81 có ……chục với … đơn vị chức năng Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên bao gồm : ………… hình tam giác ………… hình vuông Bài 5. Trong vườn nhà em gồm 26 cây cam cùng cây bưởi, trong số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn nhà em gồm bao nhiêu cây bưởi? bài xích 6. Viết các số bao gồm hai chữ số nhưng chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai tất cả 25 dòng kẹo, chị bỏ thêm Mai 14 dòng nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc kẹo?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ phiên bản - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 5)

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:a) Số bé xíu nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay thức thì trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………c) Số lập tức sau của số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + 20 – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi có bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , cửa hàng đã chào bán bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách tất cả 65 trang, Lan vẫn đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn cần đọc bao nhiêu trang nữa thì không còn quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số gồm hai chữ số khác nhau ?Bài 8. Viết số phù hợp vào chỗ chấm: Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 5)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ tuổi nhất trong dãy số trên là số như thế nào ? b) Số lớn số 1 trong dãy số bên trên là số như thế nào ? c) sắp đến xếp các số theo trang bị tự tăng mạnh ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – 20 = …………90 – 80 = ………… b) Viết số tương thích vào chỗ chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy quan sát vào những tờ lịch cùng điền vào khu vực trống :

*
a) Nếu bây giờ là thứ tư thì: Ngày ngày hôm qua là sản phẩm ……….. Mai sau là lắp thêm ……………………………………………………………………….. Ngày hôm cơ là vật dụng ……………………………………………………………………….. Ngày tê là thứ ……………………………………………………………………….. B) sản phẩm năm , ngày ..............., mon ............. Sản phẩm công nghệ .............., ngày 11 , tháng ................Bài 4. .Kì ngủ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan đang ở quê toàn bộ mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB có độ dài bởi 10 cm.Bài 6. .

Xem thêm: Những Hình Ảnh Đẹp Của Kelvin Khánh, 87 Khởi My Kelvin Khánh Ý Tưởng

Số ?
*
Hình bên có : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . nam giới có một số trong những bi là số lớn số 1 có hai chữ số kiểu như nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi có toàn bộ bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân công ty Lan có một số gà và một vài chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân tất cả mấy bé gà, mấy bé chó?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40 b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền lốt >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tìm kiếm số có hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay tức khắc trước số 1.Bài 5. công ty Mai gồm 30 mẫu bút, bà bầu mua thêm 1 chục loại nữa. Hỏi bên Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc bút?Bài 6. nhì hộp cây bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp vật dụng hai có bao nhiêu cái cây bút chì?Bài 7. cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng gồm chứa cả bốn số trên.Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào nơi chấm : a) Số lớn nhất có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) những số tất cả 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số liền trước của 90 là ………… ; 17 có ………… chục và …………đơn vị Số lập tức sau của 99 là ………… ; 50 tất cả ………… chục với …………đơn vị e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng bao gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu dòng nhãn vở?Bài 6. trong dịp thi đua vừa qua bạn nam giới giành được số điểm 10 đúng bởi số nhỏ nhất tất cả hai chữ số kiểu như nhau cộng với 9. Chúng ta Hằng giành được số điểm 10 đúng ngay số lớn nhất có 1 chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

*
Bài 8. sản phẩm năm của 1 tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi sản phẩm sau của tuần tức tốc sau là ngày như thế nào trong tháng?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết những số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số tương đương nhau. B) Số lớn nhất, nhỏ bé nhất gồm 2 chữ số tương tự nhau là số nào? c) Số to nhất, bé bỏng nhất có hai chữ số khác biệt là số nào?Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp xếp những số trên theo máy tự tăng dần. B) sắp đến xếp các số trên theo vật dụng tự sút dần.Bài 3. Viết số phù hợp vào nơi chấm: - Số ngay tức khắc trước số 24 là: …… - Số tròn chục ngay lập tức sau số 28 là: ………- Số ngay tức khắc sau số 88 là: ……... - Số tròn chục ngay thức thì trước số 33 là: …….Bài 4. Cho ba số 7; 3 cùng 10. Hãy dùng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + trăng tròn = 34 + 5 – 20 = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?Bài 7. Tìm một số biết rằng đem số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. hình vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền vệt >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 cm + 32 centimet = ...........40 cm + 50 centimet = ...........80 cm - 50 cm = ................ 62 centimet - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

*
b) lúc 7 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Cơ hội 11 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Cơ hội 12 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo lắp thêm tự: a) Từ to đến bé: b) Từ bé đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A tất cả 24 học tập sinh. Lớp 1B bao gồm 21 học sinh. Hỏi cả hai lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải việc theo bắt tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình trụ không tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số thích hợp vào khu vực chấm.
*
Hình sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp nhị số thế nào cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về