Đồng Phục Thpt Đống Đa

Mã Đồng Phục:Xuất xứ:Chất liệu:
DPTT-314
Viet Nam
Vải gió

Áo khoác học sinh có thiết kế khỏe khoắn, thuận tiện phối cùng các áo mặt trong, giúp giữ ấm cho tất cả những người mặc trong tiết trời lạnh.

Kiểu dáng: xuông, 2 túi bênPhối màu trắng xanh
210.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5833,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","jck_additional_images":<"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"thumb_srcset":null,"thumb_sizes":null,"large_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","large_src_w":762,"large_src_h":1100,"large_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w","large_sizes":"(max-width: 762px) 100vw, 762px","gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"gallery_thumbnail_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","gallery_thumbnail_sizes":"(max-width: 281px) 100vw, 281px","media_embed":false>},"attributes":"attribute_pa_size":"4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":220000,"display_regular_price":220000,"image":"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"image_id":5840,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"220.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5834,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","jck_additional_images":<"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"thumb_srcset":null,"thumb_sizes":null,"large_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","large_src_w":762,"large_src_h":1100,"large_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w","large_sizes":"(max-width: 762px) 100vw, 762px","gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"gallery_thumbnail_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","gallery_thumbnail_sizes":"(max-width: 281px) 100vw, 281px","media_embed":false>,"attributes":"attribute_pa_size":"5","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":230000,"display_regular_price":230000,"image":"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"image_id":5840,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"230.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5835,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","jck_additional_images":<"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"thumb_srcset":null,"thumb_sizes":null,"large_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","large_src_w":762,"large_src_h":1100,"large_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w","large_sizes":"(max-width: 762px) 100vw, 762px","gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"gallery_thumbnail_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","gallery_thumbnail_sizes":"(max-width: 281px) 100vw, 281px","media_embed":false>,"attributes":"attribute_pa_size":"6","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":240000,"display_regular_price":240000,"image":"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"image_id":5840,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"240.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5836,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","jck_additional_images":<"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"thumb_srcset":null,"thumb_sizes":null,"large_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","large_src_w":762,"large_src_h":1100,"large_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w","large_sizes":"(max-width: 762px) 100vw, 762px","gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"gallery_thumbnail_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","gallery_thumbnail_sizes":"(max-width: 281px) 100vw, 281px","media_embed":false>,"attributes":"attribute_pa_size":"7","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"image_id":5840,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5837,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","jck_additional_images":<"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"thumb_srcset":null,"thumb_sizes":null,"large_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","large_src_w":762,"large_src_h":1100,"large_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w","large_sizes":"(max-width: 762px) 100vw, 762px","gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"gallery_thumbnail_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","gallery_thumbnail_sizes":"(max-width: 281px) 100vw, 281px","media_embed":false>,"attributes":"attribute_pa_size":"8","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":260000,"display_regular_price":260000,"image":"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"image_id":5840,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"260.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5838,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","jck_additional_images":<"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"thumb_srcset":null,"thumb_sizes":null,"large_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","large_src_w":762,"large_src_h":1100,"large_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w","large_sizes":"(max-width: 762px) 100vw, 762px","gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"gallery_thumbnail_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","gallery_thumbnail_sizes":"(max-width: 281px) 100vw, 281px","media_embed":false>,"attributes":"attribute_pa_size":"9","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":270000,"display_regular_price":270000,"image":"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"image_id":5840,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"270.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":5839,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","jck_additional_images":<"title":"Aokhoac-dong-da","caption":"u00c1o khou00e1c tru01b0u1eddng u0110u1ed1ng u0110a","url":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","alt":"","src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg","srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","full_src_w":762,"full_src_h":1100,"thumb_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x393.jpg","thumb_src_w":281,"thumb_src_h":393,"src_w":500,"src_h":722,"thumb_srcset":null,"thumb_sizes":null,"large_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg","large_src_w":762,"large_src_h":1100,"large_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w","large_sizes":"(max-width: 762px) 100vw, 762px","gallery_thumbnail_src":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg","gallery_thumbnail_src_w":281,"gallery_thumbnail_src_h":406,"gallery_thumbnail_srcset":"https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-281x406.jpg 281w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-500x722.jpg 500w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda-208x300.jpg 208w, https://sunglasshutusa.com/wp-content/uploads/2017/12/dongda.jpg 762w","gallery_thumbnail_sizes":"(max-width: 281px) 100vw, 281px","media_embed":false>>">
SizeChọn một tùy chọn34567893456789Xóa