BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC BUỒN

Những biểu tượng cảm xúc này hoàn toàn có thể trình bày cảm hứng tức giận, chán nản và bi quan, đau đớn, bi lụy, ko niềm hạnh phúc hoặc trái tlặng vỡ lẽ.
EmojiVăn bản thuần túyÝ nghĩaCopy / Paste
*