83 HỒ BƠI, THIẾT KẾ HỒ BƠI, XÂY DỰNG HỒ BƠI, BỂ BƠI Ý TƯỞNG

1. Thiết kế hồ bơi mang lại đầy đủ sân

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Khách sạn theo phong thái Ý gồm cảnh quan long trọng và cũng có nhiều nguyên tố phấn kích, như đài phun nước, bình, chạm trổ với vũ khí (hình cầu).