Nam mô đại thế chí bồ tát

Đại cố gắng Chí bồ Tát vẫn thường xuất hiện thêm trong câu niệm hàng ngày của bọn chúng ta, nhưng chưa phải bất kỳ ai cũng hiểu hết về ngài, sự tích thành lập cũng như chân thành và ý nghĩa cái tên của ngài là gì. Là tín đồ tu hành, bọn họ càng hiểu sâu sắc về các vị bao nhiêu, thì tài năng thẩm thấu những đức hạnh của ngài mà lại tu tập càng ví dụ bấy nhiêu.

Bạn đang xem: Nam mô đại thế chí bồ tát

Bạn đã xem: Nam mô đại thế chí bồ tát

Đại rứa Chí ý trung nhân Tát là ai?

Đại gắng Chí ý trung nhân Tát còn có những tên thường gọi khác như thể Đắc Đại Thế người thương tát, Đại Tinh Tấn người tình tát, Vô Lượng Quang tình nhân tát, Linh Cát người yêu tát,…hoặc cũng rất có thể gọi vắn tắt là nạm Chí.


*

Trong tây phương Tam Thánh, ngài là vị người tình Tát đứng bên cần của đức Phật A Di Đà, cổ đeo chuỗi anh lạc và tay thì cố gắng hoa sen xanh. Trong số ấy hoa sen xanh tượng trưng mang lại thanh tịnh. Cần sử dụng trí tuệ để ngừng khỏi phần đông phiền não vô minh với cứu vớt chúng sinh lên ngoài vũng bùn ác trược, cũng tương tự đóa sen vươn mình lên cao “gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn”

Sự tích Đại cố Chí người tình Tát

Đức Đại cố kỉnh Chí bồ Tát mang tên là Ni Ma, tiền thân là thái tử máy hai của vua Vô Chánh Niệm và em của hoàng thái tử Bất Huyền. Vua Vô Chánh Niệm sau này là Đức Phật A Di Đà, còn thái tử Bất Huyền trong tương lai là Quan Âm bồ Tát.


*

Nhờ phụ vương khuyên bảo, ngài ngày ngày phát trung tâm cúng nhịn nhường Phật Bảo Tạng và đại chúng liên tục trong 3 tháng. Nhưng có vị đại thần là Bảo Hải vẫn khuyên nhũ hoàng thái tử rằng: “Thưa Điện hạ! trong sự tu phước tất cả hai thứ: một là tu phước hữu lậu nhị là tu phước vô lậu. Tuy vậy phước hữu lậu dầu có to tát cụ nào, thì nơi cảm báo cũng chỉ làm việc trong cõi Nhơn Thiên tận hưởng phần khoái lạc nhưng mà thôi: chớ không thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Còn như phước vô lậu, thì chỗ công dụng ở ngoài ba cõi bốn dòng, kiếp kiếp đời đời tiêu diêu trường đoản cú tại. Vậy xin Điện hạ bắt buộc vì toàn bộ chúng sanh mà mong đặng “Nhứt Thiết Trí” mang công đức ấy hồi nhắm đến đạo Vô Thượng tình nhân Đề, thì sự phước báu không lúc nào cùng tận, và lại đặng viên mãn loại tâm nguyện nữa”


*

Ni mãng cầu thái tử cảm xúc lời của đại thần thấu tình đạt lý nên đã lẹo tay thưa cùng với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức cầm Tôn! nay tôi xin mang công đức cúng nhịn nhường Phật và chúng Tăng trong ba tháng, và những hạnh tu tập của tôi đã có lần làm, như là:

Ba nghiệp của thân

Không ngay cạnh hại bọn chúng sanh,Không trộm cắp của người vàKhông tà dâm

Bốn nghiệp của miệng.

Không nói hỗn xượcKhông nói thêu dệtKhông nói nhì lưỡiKhông nói độc dữ thô tục

Và bố nghiệp của ý

Không tham lây nhiễm danh lợi và sắc dụcKhông hờn giận ân oán cừuKhông ham mê mê ám muội, cùng những món hạnh tu tịnh tâm của tôi, cơ mà hồi nhắm tới Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và mong đặng một trái đất rất trang nghiêm đẹp nhất đẽ, như cõi Phật vươn lên là Xuất Nhứt Thiết Công Đức quan lại Minh thanh lịch Vương Như Lai, nhưng Ngài đang thọ cam kết cho huynh trưởng tôi đó vậy.

Tôi xin tiếp tục tu đạo bồ Tát, thao tác làm việc Phật sự, chỉ dẫn chúng sinh, có lại tác dụng cho chúng sinh nhằm mau chóng dứt những hạnh nguyện tôi đã thề. Đến chừng làm sao Phật trở nên Xuất duy nhất Thiết Công Đức quang đãng Minh sang Vương Như Lai diệt độ, thì tôi vẫn thành đạo, kế ngôi Phật truyền Chánh Pháp cơ mà độ hóa chúng sinh”


*

Sau lúc Phật Bảo Tạng nghe mọi lời của thái tử Ni na thệ nguyện xong, ngài bèn thọ ký rằng: “Lòng của người muốn một trái đất rộng phệ trang nghiêm, qua đời vị lai, trải qua hằng hà sa kiếp, người sẽ sở hữu được được chổ chính giữa nguyện ấy. Người có tâm nguyện mập như vậy, đề xuất ta để hiệu cho những người là “Đắc Đại Thế”, tức thị Đại nỗ lực Chí bồ Tát. Sau khi Phật biến Xuất độc nhất vô nhị Thiết Công Đức quang quẻ Minh sang trọng Vương Như Lai nhập niết bàn, fan được vấp ngã làm Phật, sở hữu hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai, kế tiếp ra đời mà độ hóa đông đảo chúng sinh”.

Xem thêm: " Khu Vui Chơi Tiếng Anh Là Gì, Vui Chơi In English


*

Thái tử Ni Ma vừa nói xong và cúi lạy Phật thì vạn vật đột nhiên rung chuyển và tạo nên tiếng vang rền khắp đất trời, hằng hà sa số loại hoa thơm tho đẹp đẽ rơi xuống như mưa giữa hư không.

Lúc đó, mười phương chư Phật đống ý thọ cam kết rằng “Tại cõi Tán đề lam, có người đệ tử của Phật Bảo Tạng Như Lai tên là Ni Ma, con thứ hai của Vua Vô né Niệm, bao gồm phát trung tâm cúng dường Phật và đại chúng trót ba tháng, đem công đức ấy nhưng mà hồi hướng tới Đạo Vô Thượng người thương Đề và nguyện đặng sinh hoạt cõi quả đât trang nghiêm.”

Sau khi được thọ cam kết như vậy, hoàng thái tử Ni Ma lòng đầy vui mừng, chịu khó tu tập mọi điều tôi đã thệ nguyện. Từ kia về sau, Ni Ma thái tử mạng tầm thường rồi đầu thai ra thân không giống đời khác, kiếp nào cũng hằng giữ lại bổn nguyện, cố chí tu hành, học tập đạo Đại Thừa, có tác dụng hạnh nhân tình Tát, mở sở hữu trí huệ cho việc đó sanh với làm các sự nhiễu ích, đặng dìu dắt những loài ra khỏi sông mê mà bước tới đường giác.

Ý nghĩa của người tình Tát Đại ráng Chí

Theo một số ghi chép trong tiệm Vô Lượng thọ Kinh, Đại nạm Chí người thương Tát là thay mặt của trí tuệ, ngài dùng ánh nắng trí tuệ phổ chiếu hết thảy, giúp đầy đủ chúng sinh rời xa cõi ác. Với khi ngài di chuyển, nhân loại thập phương như trải qua cơn địa chấn cho nên gọi là Đại thay Chí.


Ngài đứng bên tay đề xuất cùng cùng với đức Quán cố Âm trở thành thị mang của ông phật A Di Đà ở quả đât Tây Phương rất Lạc. Cả tía vị chế tạo thành Tây Phương Tam Thánh mà chúng ta vẫn kính thờ mỗi ngày. Quán nắm Âm thì tượng trưng mang lại từ bi, còn Đại nắm Chí thì tượng trưng cho trí tuệ. Để vươn lên là Phật, khăng khăng phải bao gồm hai yếu tố này, trường đoản cú bi và trí tuệ.


Hy vọng rằng cùng với những kỹ năng và kiến thức mà Buddhist Art đã ghi ra trên đây có thể giúp những cả nhà em đồng tu gọi hơn về Đại rứa Chí bồ Tát cơ mà ngày ngày chúng ta vẫn thờ cúng, tôn kính.