Phân Tích Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc

chủ tịch Hồ Chí Minh - hero giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã hiến đâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải hòa dân tộc, lấy lại cuộc sống ấm no, từ bỏ do, niềm hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp bí quyết mạng phong phú, sôi động của sài gòn đã vướng lại cho dân tộc ta các “Di sản” quý báu, vào đó, những sáng chế lý luận của Người về cách mạng giải hòa dân tộc là một trong dấu ấn nổi bật, đóng góp thêm phần tạo yêu cầu những thành công vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời có giá trị thời đại sâu sắc.
*

1. Những sáng tạo lý luận của hồ nước Chí Minh về cách mạng hóa giải dân tộc

Thứ nhất, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thành công phải đi theo tuyến phố cách mạng vô sản

Trong quy trình vận dụng lý luận phương pháp mạng vô sản vào Việt Nam, hcm đã kiên định khắc phục số đông trở mắc cỡ của định hướng giáo điều, nhấn mạnh một chiều đấu tranh thống trị trong nửa sau trong thời hạn 20 cùng nửa đầu trong thời hạn 30 của cố gắng kỷ XX, khiến cho lý luận phương pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa theo khuynh hướng vô sản gồm sức sống bạo dạn mẽ, thâm nhập trong đông đảo quần chúng nhân dân. Đi theo tuyến phố cách mạng vô sản, sài gòn sớm xác định phương hướng kế hoạch của biện pháp mạng vn là “làm bốn sản dân quyền cách mạng cùng thổ địa bí quyết mạng để đi tới xóm hội cùng sản”(3). Sau thời điểm giành độc lập, đề xuất tiến lên gây ra CNXH. Sát bên đó, Người dành nhiều tâm trí vào sự nghiệp bí quyết mạng XHCN và xuất bản CNXH ở Việt Nam, hình thành đề nghị những ý kiến hết mức độ cơ bạn dạng về CNXH và tuyến phố đi lên CNXH xuất phát điểm từ 1 nước nằm trong địa, với hầu như tàn tích phong con kiến nặng nề; xác định những sệt trưng bản chất của CNXH, mục tiêu và bước tiến để đạt mức CNXH. Đó là một quy trình cải biến biện pháp mạng lâu dài, gian khổ, bắt buộc trải trải qua nhiều chặng đường khác nhau, toàn bộ vì sự nghiệp giải phóng nhỏ người, khiến cho con người cải tiến và phát triển toàn diện, có cuộc sống thường ngày ấm no, từ do, hạnh phúc.

Bạn đang xem: Phân tích tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, tức là chủ quyền dân tộc đi tới CNXH. Độc lập dân tộc bản địa là điều kiện tiên quyết, là chi phí đề tiếp cận CNXH. Ko giành được tự do dân tộc sẽ không tồn tại gì hết. Độc lập dân tộc bản địa thể hiện tại vị trí giành cùng giữ tổ chức chính quyền dân người chủ sở hữu dân, sẵn sàng tiền đề tăng trưởng CNXH. Dẫu vậy nếu nước tự do mà dân không tận hưởng hạnh phúc, thoải mái thì hòa bình cũng chẳng bao gồm nghĩa lý gì. CNXH là hạnh phúc, tự do. Vị vậy, phải xây dựng CNXH như là sự việc phát triển thế tất của hòa bình dân tộc, để đảm bảo độc lập dân tộc bản địa và tạo nên bước cách tân và phát triển mới cùng với một trình độ chuyên môn cao rộng của toàn cục tiến trình cách mạng. Đây đó là sự cải tiến và phát triển sáng tạo vấn đề của V.I.Lênin về phong thái mạng không chấm dứt - biện pháp mạng dân tộc dân công ty và biện pháp mạng XHCN, thân hai tiến trình đó không có một tường ngăn thành nào phân làn cả.

Cuộc biện pháp mạng mon Tám năm 1945, vị Đảng và sài gòn lãnh đạo đã lộ diện một thời đại mới cho dân tộc nước ta - thời đại chủ quyền dân tộc gắn liền với CNXH. Kiên trì với tuyến phố đã lựa chọn, trải qua 30 năm ngôi trường kỳ nội chiến chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm lược, với niềm tin “thà hy sinh toàn bộ chứ nhất định không chịu đựng mất nước, nhất định không chịu đựng làm nô lệ”, “không gồm gì quý hơn độc lập, trường đoản cú do”; trên các đại lý đường lối đúng đắn, trí tuệ sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng vừa lòng của toàn dân tộc, quân với dân ta đã lần lượt tiến công bại những chiến lược chiến tranh của thực dân, đế quốc, giải hòa dân tộc, thống nhất khu đất nước. Vào cuộc chiến đấu trường kỳ này, tất khắp cơ thể dân việt nam đã kiên cường đấu tranh cho hòa bình dân tộc và tự do thoải mái cho nhân dân. Quyền vốn dĩ tự nhiên và thoải mái đó của con người việt nam Nam, của dân tộc vn được xã hội quốc tế đón nhận như là trong số những tư tưởng béo của thời đại.

Thứ hai, biện pháp mạng giải phóng dân tộc muốn chiến thắng phải do Đảng cộng sản lãnh đạo

Đây là một sáng chế của hồ chí minh về lý luận biện pháp mạng giải tỏa dân tộc. Hcm cho rằng, “Cách mệnh trước nhất phải gồm đảng bí quyết mệnh... Đảng tất cả vững giải pháp mệnh bắt đầu thành công...”(5). Đảng đó buộc phải được kiến thiết theo vẻ ngoài đảng kiểu bắt đầu của V.I.Lênin, được vũ trang bởi chủ nghĩa Mác - Lênin. Trách nhiệm lãnh đạo của Đảng cộng sản là: xác định mục tiêu của cách mạng, tạo ra đường lối phương pháp mạng giải tỏa dân tộc; trải qua cương lĩnh, tổ chức triển khai vận động, tập hợp các lực lượng biện pháp mạng, xuất bản Mặt trận dân tộc thống nhất. Đối với giải pháp mạng Việt Nam, Đảng cùng sản phải tiến hành đồng thời nhì nhiệm vụ: kháng đế quốc và chống phong kiến, giành chủ quyền dân tộc, đem đến tự vì và hạnh phúc cho nhân dân. Cưng cửng lĩnh thiết yếu trị trước tiên được trải qua tại Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng vị Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo đã khẳng định: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp”(6). Điều đáng chăm chú là, quản trị Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng không chỉ là là của riêng kẻ thống trị công nhân, nhưng mà của toàn dân tộc. Tại Đại hội lần thiết bị II của Đảng (tháng 02/1951), hồ chí minh phân tích: “Trong giai đoạn hiện nay, quyền lợi của giai cấp công nhân với nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động việt nam là Đảng của ách thống trị công nhân và nhân dân lao động, cho nên vì vậy phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”(7). Năm 1961, khi nhân dân khu vực miền bắc đang triển khai kế hoạch 5 năm lần sản phẩm công nghệ nhất, hồ chí minh một đợt nữa khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”(8).

Đó là một trong Đảng đạo đức cùng văn minh, được võ trang bằng lý luận Mác - Lênin; có khả năng chính trị vững vàng; đội hình cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lượng trí tuệ dồi dào, biết xử lý mọi vấn lời khuyên phát tự thực tiễn nước ta và theo kịp cách tiến của thời đại. Đảng đó nên xây dựng được một phương diện trận dân tộc bản địa thống tốt nhất rộng rãi, vững chắc, lâu dài, chân thành, đoàn kết; trong đó, lực lượng của Đảng là cả dân tộc, mọi bé dân nước Việt, bé Lạc con cháu Hồng. Đảng này còn biết tập hợp các lực lượng giải pháp mạng và tiến bộ trên nhân loại đấu tranh chống quân thù chung là công ty nghĩa thực dân, vì phương châm chung của nhân loại hiện đại là: hòa bình, hòa bình dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.

Thực tiễn phong phú cách mạng Việt Nam chứng tỏ rằng, sự lãnh đạo đúng mực và tốt nhất của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định chiến thắng của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, thiết yếu trong quá trình lãnh đạo giải pháp mạng, Đảng đã làm được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng danh với mục đích và thiên chức lãnh đạo bí quyết mạng, xứng danh với sự tin tưởng của nhân dân; qua đó, khẳng định một chân lý, “ở Việt Nam không có một lực lượng chủ yếu trị nào khác, ngoài Đảng cộng sản việt nam có đủ bạn dạng lĩnh, trí tuệ, ghê nghiệm, uy tín và tài năng lãnh đạo giang sơn vượt qua đông đảo khó khăn, test thách gay cấn để đưa dân tộc bản địa đến bờ bến vinh quang, hạnh phúc”(9).

Thứ ba, cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp liên minh của toàn dân trên cửa hàng liên minh công nông

Sinh thời, hồ chí minh chỉ rõ: “Cách mạng giải tỏa dân tộc là sự nghiệp kết hợp toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông làm cho nòng cốt”... Trong đó, “thực hiện mang đến được hòa hợp công nông do đó là sự bảo vệ chắc chắn nhất những chiến thắng của phương pháp mạng”(10).

Từ trong thực tiễn Việt Nam, với tốt đại nhiều phần dân số là nông dân, tp hcm cho rằng, dân cày là những người chịu những tầng áp bức, bị bần cùng hóa đề nghị họ luôn luôn có ý thức làm phản kháng, sẵn sàng chuẩn bị tham gia giải pháp mạng. Vì chưng đó, biện pháp mạng giải phóng dân tộc phải gồm sự thâm nhập của kẻ thống trị nông dân và là sự nghiệp của toàn dân. Quản trị Hồ Chí Minh khẳng định: Nông dân là một trong những lực lượng rất cao của dân tộc, một đồng minh rất trung thành với chủ của giai cấp công nhân. Hy vọng kháng chiến kiến quốc thành công, mong mỏi độc lập, thống nhất thật sự, ắt phải nhờ vào lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn bao gồm lực lượng khổng lồ lớn, sẵn bao gồm lòng nồng thắm yêu nước, sẵn bao gồm chí khí nhất quyết đấu tranh với hy sinh. Bởi vậy, vụ việc giải phóng dân tộc ở Việt Nam, thực ra là vụ việc nông dân. Dân cày vừa là cồn lực, vừa là lực lượng đông đảo, nòng cốt, cùng cũng là đối tượng người tiêu dùng vận đụng của biện pháp mạng.

Đánh giá cao vai trò, thiên chức của ách thống trị nông dân, nhưng mà Hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định, giai cấp công nhân là kẻ thống trị lãnh đạo bí quyết mạng cùng Đảng yêu cầu lãnh đạo xuất bản khối kết đoàn công - nông có tác dụng nòng cốt mang đến Mặt trận dân tộc thống nhất. Tp hcm chủ trương vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Việt Nam, những người dân dân mất nước, đang buộc phải chịu thân phận nô lệ, gia nhập vào phương diện trận dân tộc bản địa thống nhất, nhằm huy động sức khỏe của toàn dân tộc bản địa vào cuộc đương đầu giành độc lập, tự do. Đây là vấn đề rất mới, có mức giá trị lý luận và trong thực tế to lớn so với cách mạng chũm giới, đặc biệt là phong trào hóa giải dân tộc. Đó là sự bổ sung cập nhật kịp thời vào kho tàng lý luận của công ty nghĩa Mác - Lênin. Hoàn toàn có thể nói, so với cách mạng Việt Nam, luận điểm của tp hcm về vụ việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bản địa trên đại lý liên minh công - nông vẫn được áp dụng một biện pháp chủ động, sáng tạo trong tiến trình triển khai cách mạng giải phóng dân tộc.

Thứ tư, cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực, phối hợp đấu tranh thiết yếu trị của quần bọn chúng với đấu tranh vũ trang; tiến hành khởi nghĩa từng phần tiến cho tới tổng khởi nghĩa giành chiến thắng hoàn toàn

Vượt lên tư tưởng của các nhà lãnh đạo biện pháp mạng chi phí bối, hcm xác định cách thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở vn phải được thực hiện bằng tuyến phố cách mạng bạo lực, kết hợp đấu tranh thiết yếu trị của quần bọn chúng với đương đầu vũ trang; triển khai khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn.

Trên cơ sở nắm rõ những nguyên tắc của nhà nghĩa Mác - Lênin, hồ nước Chí Minh đã nhận được thức sâu sắc thực chất của chế độ thực dân: “Chế độ thực dân, tự bạn dạng thân nó, vẫn là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi”(11),“lũ giặc chiếm nước, chết thì chết, nết không chừa. Càng gần chiến bại thì chúng càng hung ác”(12). Người khẳng định: “Độc lập tự do không thể ước xin mà bao gồm được”. Do vậy, để triển khai cuộc giải pháp mạng giải hòa dân tộc, tương tự như cuộc đấu tranh để bảo đảm độc lập dân tộc, đảm bảo an toàn CNXH, tất yếu cần “Dùng đấm đá bạo lực cách mạng kháng lại đấm đá bạo lực phản phương pháp mạng, giành lấy tổ chức chính quyền và bảo đảm chính quyền”(13).

Quan điểm đấm đá bạo lực cách mạng của hồ nước Chí Minh không hề đối lập với niềm tin yêu chuộng hòa bình và công ty nghĩa nhân đạo của dân tộc việt nam mà là sự tiếp nối truyền thống cuội nguồn nhân nghĩa của cha ông ta. Đối với hồ nước Chí Minh, trong cuộc đấu tranh chính đạo để giải hòa dân tộc, hóa giải giai cấp, bài toán sử dụng bạo lực cũng nhằm mục đích mục đích hòa bình: “Dụng việc binh là việc nhân nghĩa, ý muốn cứu dân, cứu nước”(14). Theo Người, tự do phải là nền độc lập thật sự, gắn sát với độc lập, tự do của Tổ quốc với tự do, dân nhà của nhân dân. Nếu kim chỉ nam đó không được đáp ứng, phương thức triển khai chiến tranh thế tất là đấm đá bạo lực cách mạng. Đó đó là nghệ thuật khéo léo dùng bạo lực cách mạng chống lại đấm đá bạo lực phản biện pháp mạng của Người.

Tuy đề cao vai trò của bạo lực cách mạng nhưng hcm không tuyệt đối hóa phương châm của bạo lực, của chiến đấu vũ trang trong cuộc chiến tranh cách mạng. Cùng với Người, tranh đấu vũ trang chỉ là 1 trong những trong những phương pháp để thực hiện kim chỉ nam chính trị của cách mạng. Với tinh thần ấy, sau khoản thời gian về nước sẵn sàng giành chủ yếu quyền, tháng 12-1944, bên trên cơ sở nghiên cứu kỹ tình trạng cách mạng trong nước và trên nắm giới, hcm ra Chỉ thị thành lập đội “Việt nam tuyên truyền giải hòa quân”. Fan căn dặn: “Chính trị trọng hơn quân sự”(15), “tuyên truyền trọng rộng tác chiến”, “người trước, súng sau”. Chỉ thị nêu rõ phương pháp xây dựng lực lượng vũ trang phương pháp mạng, phương châm xây dựng ba thứ quân, phương thức vận động là phối kết hợp quân sự với thiết yếu trị.

Trong quy trình lãnh đạo đương đầu giành thiết yếu quyền, hồ chí minh và Đảng đã chỉ đạo tích cực thành lập và cải cách và phát triển lực lượng, để khi bao gồm thời cơ sẽ phát rượu cồn khởi nghĩa vũ trang. Trước tiên là xây dựng các căn cứ địa, bên cạnh đó mở các lớp đào tạo, huấn luyện và giảng dạy cán bộ, xây dựng các tổ chức chủ yếu trị của quần chúng... Với việc chủ động, tích cực sẵn sàng đón ngóng thời cơ khởi nghĩa, mon Tám năm 1945, khi thời dịp đến, lệnh “Tổng khởi nghĩa” được ban ra, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, toàn quốc đã vực dậy giành bao gồm quyền về phần mình nhân dân.

Trong cuộc binh lửa chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lược, kế thừa và phát huy thẩm mỹ và nghệ thuật lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong biện pháp mạng mon Tám năm 1945, sài gòn và Đảng Lao động nước ta đã tập trung lãnh đạo xuất bản lực lượng vũ trang khủng mạnh, với bố thứ quân với không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật của quân nhóm để tiến công bại những chiến lược quân sự chiến lược của kẻ thù; đồng thời, kết phù hợp với xây dựng lực lượng chính trị trẻ khỏe của quần chúng để khi cơ hội đến tiến hành tổng tiến công, giành thành công quyết định vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Xem thêm: 10+ Kinh Nghiệm Chụp Ảnh Bà Bầu Đẹp, Giá Rẻ Và Uy Tín Ở Tphcm

2. Cực hiếm thời đại

Những sáng tạo lý luận của hồ nước Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc phản ánh ước vọng được sống trong độc lập, thoải mái và công bằng, đồng đẳng của không chỉ có dân tộc việt nam mà còn là một ý chí, nguyện vọng của mọi dân tộc bản địa bị áp bức, bóc tách lột trên nỗ lực giới, như hồ chí minh đã khẳng định: “tất cả những dân tộc trên trái đất đều hiện ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có thể có quyền sống, quyền vui mừng và quyền từ do”(16). Có thể nói, giải phóng dân tộc là hoài vọng cháy bỏng hơn bất cứ yêu cầu nào khác. Nó là điều kiện tiên quyết cho hầu như quyền từ do, dân nhà của bé người.

Điều đặc biệt cần lưu giữ ý, sáng chế của hồ nước Chí Minh không chỉ là là fan xây dựng cơ sở lý luận cho việc nghiệp chống chọi giành tự do dân tộc của vn mà còn là một người tổ chức triển khai và chỉ huy sự nghiệp bí quyết mạng hóa giải dân tộc. Trong quy trình tổ chức và chỉ huy sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, hcm đã thể hiện nhiệm vụ của fan đứng đầu. Người tổ chức vừa chống chiến, vừa con kiến quốc với lòng tin “các vua Hùng đã tất cả công dựng nước, bác bỏ cháu ta phải cùng nhau giữ rước nước”. Kháng chiến song song với con kiến quốc, đấu tranh song song với xây dựng, cùng một lúc tiến hành hai trọng trách chiến lược là nét rất dị của cách mạng Việt Nam mang dấu tích Hồ Chí Minh. Bạn xác định, kháng mặt trận kỳ gian khổ, phức tạp, cực nhọc khăn, nhưng nhất định thắng lợi. Trình bày của hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc bản địa vốn đã trí tuệ sáng tạo nhưng lại ngày càng sáng tạo hơn vì đang đi đến thực tiễn, được làm phong phú bởi thành công của giải pháp mạng mon Tám năm 1945 cũng như thắng lợi của cuộc tao loạn chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lấn của nhân dân Việt Nam.

Thực tiễn lãnh đạo toàn dân tộc bản địa đấu tranh giành độc lập và binh cách chống chiến tranh xâm lược vẫn làm đa dạng và phong phú thêm giải thích của Người về cách mạng và cuộc chiến tranh giải phóng. Từ bỏ đó, rất có thể khẳng định, những góp sức sáng tạo ra của hồ nước Chí Minh về kiểu cách mạng hóa giải dân tộc, cả thực tiễn và trình bày đã bổ sung cập nhật cho kho tàng lý luận cách mạng nuốm giới, kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin cũng giống như truyền thống dựng nước và giữ nước đầy tự hào của dân tộc Việt Nam.

Những trí tuệ sáng tạo lý luận của hồ nước Chí Minh về phong thái mạng giải hòa dân tộc mang ý nghĩa thời đại biểu hiện đậm nét nghỉ ngơi chỗ, nó đang tác động sâu sắc đến trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên cụ giới. Giả dụ như thành công của bí quyết mạng tháng Tám năm 1945 đang thức tỉnh các dân tộc trên nhân loại về quyền từ bỏ do, tự do của mỗi dân tộc, thì thắng lợi của cuộc binh cách chống thực dân Pháp xâm lược, với đỉnh điểm là thành công Điện Biên phủ đã làm cho “chấn đụng địa cầu”, thức tỉnh những dân tộc sinh hoạt châu Á, châu Phi và lục địa châu mỹ - Latinh đứng lên đánh xua đuổi thực dân, đế quốc, giành hòa bình dân tộc.

Trong quá trình lãnh đạo giải pháp mạng, Đảng đã kiên trì con đường bí quyết mạng mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã sàng lọc là: tự do dân tộc gắn liền với CNXH, bền chí mục tiêu: “Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc”. Hiện nay, tứ tưởng của fan vẫn soi sáng con đường đi lên của cách mạng Việt Nam. Để thực hiện phương châm xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vấn đề đặc trưng nhất được Đảng cộng sản Việt Nam xác minh là: bền chí mục tiêu hòa bình dân tộc gắn sát với CNXH.

Để có được điều đó, hơn thời gian nào hết, họ cần đề xuất nắm chắc chắn hạt nhân bốn tưởng hồ chí minh về hóa giải dân tộc, giải phóng con người, nắm vững phương thức xử lý mối quan lại hệ dân tộc bản địa - con fan trên cơ sở nhận thức chính xác đặc điểm của dân tộc và sự vận động, trở nên tân tiến của thời đại. Chỉ có như vậy, họ mới thành công xuất sắc trong trách nhiệm đưa tư tưởng hcm vào cuộc sống đời thường để xử lý những sự việc do trong thực tiễn đặt ra. Đó cũng là giữa những điều kiện đặc biệt nhất đảm bảo cho chiến thắng của cách mạng vn trong hiện tại và tương lai.

-------------------------------------

Ghi chú:

(1) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.11, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.30.

(2), (5) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.2, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.304, 289.

(3), (6), (15) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.1, 3, 539.

(4), (16) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.4, 1.

(7), (12) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.7, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.41, 254.

(8) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.13, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.275.

(10), (13) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.15, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.391, 391.

(11) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.1, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.114.

(14) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.286.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên - Viện lịch sử vẻ vang Đảng, học viện Chính trị nước nhà Hồ Chí Minh