Trong chương trình toán cao cấp môn đại số và hình học giải tích, để hiểu rõ hơn về số phức, bài viết này sunglasshutusa.com sẽ chia sẻ một số kiến thức cơ bản cùng với các dạng bài tập về số phức thường gặp trong quá trình học. Chúc các bạn học tập tốt!

1.Dạng chính tắc 

Định nghĩa số phức:

*
*
*
*
*
*
*

Bài 4: Biểu diễn hình học các số phức sau:

a / z 1 = -1 + i

Điểm biểu diễn số phức z1=-1+i là (-1;1)

b / z 2 = i

Điểm biểu diễn số phức z2=i là (0;1)

c / z 3 = 3

Điểm biểu diễn số phức z3=3 là (3;0)

Đại số và hình giải tích Bài 1: Số phức – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 2: Ma trận – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 3: Định thức ma trận – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 4: Ma trận nghịch đảo – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 5: Hạng của ma trận – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 6: Hệ phương trình tuyến tính- bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 7: Độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 8: Cơ sở không gian vecto – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 9: Không gian vector con – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 10: Ánh xạ tuyến tính – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 11: Giá trị riêng, vector riêng – bài tập và lời giải

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *