Người Vui Tính Tiếng Anh Là Gì

chirpiness·corkiness·gaiety·hilariousness·josunglasshutusa.comality·lightness·lightsomeness·liveliness·mellowness·mirthfulness·pleasantness·volatility
Trong sách Trân Châu Vô Giá, Tiên Tri Joseph Smith trình bày “bản tính vui vẻ” của ông (Joseph Smith—Lịch Sử 1:28).

Bạn đang xem: Người Vui Tính Tiếng Anh Là Gì


In the Pearl of Great Price, the Prophet Joseph Smith describes his “cheery temperament” (Joseph Smith—History 1:28).
Cô có bạn dạng tính vui vẻ lành mạnh và tích cực cùng hiện giờ phụng sự tự nguyện tại Trụ sở của Hội Tháp Canh nghỉ ngơi Nam Phi.
She has a happy, positive nature & now serves as a volunteer at the South Africa branch of the Watch Tower Bible & Tract Society.
(Truyền-đạo 3:22) Để đời sống thú vị hơn, họ cần tập diễn tả tính vui vẻ bằng phương pháp vun trồng gần như cảm xúc tích cực và lành mạnh.
(Ecclesiastes 3:22) To make life more enjoyable, we therefore need to lớn learn khổng lồ rejoice by cultivating positive emotions.
Nhưng vấn đề này không có vẻ kỳ lạ đối với phần lớn ai lưu giữ rõ thời niên thiếu của tớ, cùng từng biết bạn dạng tính vui vẻ của tớ.
But this will not seem very strange khổng lồ any one who recollects my youth, và is acquainted with my native sầu fcheery temperament.
Các kĩ năng không giống mà chúng ta cũng có thể tất cả là sunglasshutusa.comệc cảm thông những người khác, lòng kiên trì, tính vui vẻ hay năng lực đào tạo những người khác.

Xem thêm: 263 Bộ Khung Ảnh Treo Tường Trang Trí Khung Ảnh Đẹp Nhất, Những Mẫu Trang Trí Khung Ảnh Đẹp Nhất


Other talents we might have sầu are understanding others, patience, cheerfulness, or the ability lớn teach others.
She is cheerful and often teases Makoto lớn by attempting khổng lồ seduce hlặng and actually cares for hyên a lot.
Tại trường, Schwarzenegger học tập lực chỉ đứng trung bình, cơ mà trông rất nổi bật về tính bí quyết "vui vẻ, thoải mái cùng cởi mở".
At school, Schwarzenegger was reportedly academically average, but stood out for his "cheerful, good-humored, and exuberant" character.
Baker đã tả Schwarzenegger là "một cá tính vui vẻ, luôn lôi kéo, ưng ý nguy hiểm, và yêu thể thao." nhưng nhận định rằng cho tới cuối thời kỳ tình dục của họ ông trsống yêu cầu "chẳng thể chịu đựng đựng nổi – kiêu kỳ – cho rằng trái đất xoay quanh anh ta."
Baker has described Schwarzenegger as a "joyful personality, totally charismatic, adventurous, and athletic" but claims that towards the kết thúc of the relationship he became "insufferable—classically conceited—the world revolved around him".
Tính tình vui vẻ, vui nhộn của anh ý đã góp thêm phần giúp anh bình phục tương tự như góp tôi chăm lo anh dễ dãi rộng.
His happy disposition and good sense of humor contributed to his recovery & made it easier for me lớn give sầu hlặng ongoing care.
Người phụ thân này nói đến thái độ lạc quan của Jason với tính tình vui vẻ bỏ mặc thử thách về sức mạnh của nó.